ضدآفتابعوامل افزایش آفتاب سوختگی...
عواملی که حساسیت شخص را نسبت به آفتاب سوختگی افزایش میدهد عبارت اند ...

ادامه مطلب

 1228 بازدید

۶ ناحیه از بدن که در برابر نور...
اکثر افراد مناطقی چون روی بینی، دور گوش، کنار چشم ها، دست ها، ...

ادامه مطلب

 872 بازدید